images/rwd-custom.woff?gptqpz" crossorigin>
Producenci
Promocje
EPSON EH-TW9400
EPSON EH-TW9400
12 606,15 zł 10 799,00 zł
szt.
FOCAL CHORA 826 + 806 + CENTER
FOCAL CHORA 826 + 806 + CENTER
11 695,00 zł 8 999,00 zł
szt.
FOCAL CHORA 816 + 806 + CENTER
FOCAL CHORA 816 + 806 + CENTER
10 695,00 zł 7 999,00 zł
szt.
FOCAL CHORA SET DOLBY ATMOS 5.1.2
FOCAL CHORA SET DOLBY ATMOS 5.1.2
18 094,00 zł 15 399,00 zł
szt.
PIONEER A-50DA
PIONEER A-50DA
4 299,00 zł 3 599,00 zł
Q_ACOUSTICS QI1210 (Qi80CP)
Q_ACOUSTICS QI1210 (Qi80CP)
1 049,00 zł 999,00 zł
szt.
DALI FAZON SAT + E9F WHITE - zestaw kinowy 5.1
DALI FAZON SAT + E9F WHITE - zestaw kinowy 5.1
9 199,00 zł 6 499,00 zł
szt.
POLK AUDIO MAGNIFI MAX SR
POLK AUDIO MAGNIFI MAX SR
3 199,00 zł 2 499,00 zł
komplet
POLK AUDIO T50/T15/T30/PSW10E
POLK AUDIO T50/T15/T30/PSW10E
4 194,00 zł 2 699,00 zł
komplet
ONKYO TX-RZ1100
ONKYO TX-RZ1100
7 999,00 zł 6 999,00 zł
POLK AUDIO T50/T15/T30
POLK AUDIO T50/T15/T30
3 195,00 zł 1 999,00 zł
komplet
WILSON SUB-8
WILSON SUB-8
999,00 zł 799,00 zł
szt.
Regulamin

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Sklep internetowy www.sklep-audiohome.pl reprezentowany jest przez osobę Michała Bożęckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BM-Studio Michał Bożęcki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Puławska 392, 02-845 Warszawa, NIP 123 096 96 56, REGON 142859270, adres poczty elektronicznej: sklep@audiohome.pl, numer telefonu: 728 303 279 .
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Dane podawane podczas rejestracji Klienta będą przetwarzane przez sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom lub podmiotom trzecim.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Sklep Internetowy sklep-audiohome.pl – prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem domeny internetowej: www.sklep-audiohome.pl . 
 2. Kupujący / Usługobiorca – osoba przystępująca do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania, spełniającego warunki techniczne do korzystania ze Sklepu wskazane w § 3 pkt. 1 Regulaminu, będąca osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Regulamin – Regulamin Sklepu prowadzonego pod adresem http://sklep-audiohome.pl/pl/i/Regulamin/3
 4. Sprzedawca– właściciel Sklepu Internetowego wskazany w § 1 pkt.1.
 5. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 6. Konto – część platformy Sklepu przekazana w dyspozycję Kupującemu, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 8. Cena - cena brutto Towaru, uwzględniająca obowiązującą stawkę podatku od Towarów i usług (VAT), wyrażona w złotych, wskazana obok informacji o Towarze. Cena nie obejmuje Kosztów Dostawy.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego dotyczące Towaru lub Towarów wskazanych do zakupu przez Kupującego w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w ramach Konta.
 10. Dzień roboczy - oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Dostawca – podmiot, który realizuje dostawę Zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres.
 12. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 13. Koszty Dostawy - koszty ponoszone przez Kupującego dla celów dostarczenia Towaru zgodnie z Zamówieniem.
 14. Punkt Odbioru Osobistego - oznacza miejsca przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Puławska 392, 02-845 Warszawa.
 15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym www.sklep-audiohome.p .
 17. Negocjuj cenę - przycisk komunikacji ( wysłanie wiadomości do sprzedawcy )  propozycji cenowej za wybrany produkt z oferty sklepu.

 

§ 3  Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep-audiohome.pl, przeglądania treści prezentowanych produktów oraz zamawiania produktów niezbędne są:

v  komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową, która spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Google Chrome w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Safari w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli,
 • w przypadku pobierania dokumentów, do ich otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Reader.

v  lub urządzenie mobilne (telefon lub tablet) z dostępem do Internetu, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

 • z systemem Android w wersji 2.3 lub nowszej lub
 • z systemem iOS w wersji 6.0 lub nowszej lub
 • z systemem Windows Phone w wersji 7.0 lub nowszej,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 480x800 pikseli.

v  aktywne konto poczty e-mail.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.sklep-audiohome.pl spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta i niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 2. Do przeglądania treści i asortymentu Sklepu Internetowego www.sklep-audiohome.pl nie jest wymagana rejestracja przez Klienta, a korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
 3. Składanie zamówień na prezentowane w Sklepie Internetowym www.sklep-audiohome.pl produkty nie wymaga rejestracji.
 4. Kupujący korzystający ze Sklepu obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, prawidłowego adresu dostawy, prawidłowych danych do faktury.
 5. Kupujący przystępując do korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności i że akceptuje ich postanowienia.
 6. Reklamacje dotyczące produktów Klient może zgłaszać zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

§ 4 Informacje Produktowe

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta, które są zależne od wyboru sposobu dostarczenia zamówionych produktów do Klienta, wartości zamówienia i są podawane w Koszyku podczas wyboru sposobu dostawy przez Klienta.
 3. Łączny koszt zamówienia produktów obejmujący ceny produktów wraz z kosztami dostawy podawany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen produktów w dowolnym momencie, w tym prowadzenia oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych, przy czym zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej bądź wyprzedażowej.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym sklep-audiohome.pl nie mogą być łączone, o ile w regulaminie danej promocji nie określono inaczej.
 6. Produkty będące w promocji cenowej (oznaczone produkty) z oferty produktowej sklepu internetowego www.sklep-audiohome.pl nie podlegają negocjacji cenowej. 

§ 5 Zarejestrowanie konta użytkownika w sklepie sklep-audiohome.pl

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Kupujący zakładając Konto zobowiązany jest skorzystać z formularza rejestracyjnego podając następujące dane:
  1. jeśli jest osobą fizyczną:

                                                               i.      adres e-mail,

                                                             ii.      hasło,

                                                            iii.      imię i nazwisko,

                                                           iv.      numer telefonu,

                                                            v.      adres zamieszkania,

                                                           vi.      adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania.     

 1. jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

                                                               i.      adres e-mail,

                                                             ii.      hasło,

                                                            iii.      imię i nazwisko,

                                                           iv.      nazwę firmy,

                                                            v.      adres siedziby,

                                                           vi.      adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres siedziby,

                                                         vii.      numer NIP,

                                                        viii.      numer telefonu.

 1. Czynności rejestracyjne Konta, Kupujący dokonuje tylko jednorazowo, a przy składaniu kolejnych Zamówień korzysta ze swojego zarejestrowanego Konta
 2. Login oraz hasło podane przez Kupującego są informacjami poufnymi, dlatego też Kupujący zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim. 
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 4. Usługa Elektroniczna Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprosić o usunięcie Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@audiohome.pl lub też pisemnie na adres: ul. Puławska 392, 02-845 Warszawa.

§ 6 Składanie zamówień w sklepie www.sklep-audiohome.pl 

 1. Nowe Zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie w następujące sposoby:

a)   bez rejestracji Konta, korzystając ze swojego konta poczty elektronicznej,

b)   korzystając ze swojego Konta w Sklepie,

c)   przesyłając Zamówienie drogą e-mail na adres sklep@audiohome.pl,

 1. Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego sklep-audiohome.pl, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM”. W kolejnym etapie Kupujący wybiera czy dokonuje zakupów poprzez „INDYWIDUALNE KONTO” ( dokonując rejestracji lub logowania) lub korzysta z przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” ( bez potrzeby zakładania KONTA). W przypadku wyboru zakupu bez rejestracji Kupujący zostaje poproszony o podanie niezbędnych danych teleadresowych do realizacji Zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży ( kupna) towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Zamówienia złożone powyżej kwoty o wartości przekraczającej 10 000 zł. ( dziesięć tysięcy zł. ) wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia. 
 4. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie lub niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 5. W sytuacji, gdy realizacja części zamówienia będzie niemożliwa, Sprzedawca może zaoferować Klientowi:

- całkowite anulowanie Zamówienia - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania zamówienia;

- zrealizowanie części Zamówienia i anulowanie tej jego części, której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania pozostałej, niedostarczonej części zamówienia;

- podział Zamówienia i określenie nowego terminu realizacji tej jego części, w odniesieniu do której realizacja nie jest możliwa w początkowo określonym terminie - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie wysyłka zamówionych produktów zostanie podzielona na kilka odrębnych części, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z tego tytułu ponad koszt pierwotnie przewidziany dla realizacji pełnego Zamówienia Klienta;

-  w przypadku niedokonania przez Klienta wyboru żadnego z zaoferowanych w pkt 6 niniejszego paragrafu sposobów realizacji Zamówienia, Sprzedawca dostarczy Klientowi te produkty, które mogą zostać dostarczone w terminie, a pozostała część zamówienia zostanie anulowana, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

- W przypadku anulowania Zamówienia, gdy zapłata za zamówione produkty została przez Klienta dokonana z góry, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

7.  Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia przez Sklep paragonu lub faktury.

 1. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mail lub telefonicznie (dane kontaktowe dostępne są na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”). Sklep prześle do Kupującego e-maila o zmianie Zamówienia, a Kupujący powinien potwierdzić mailem zwrotnym akceptację zmian w Zamówieniu. Zmianę Zamówienia uważa się za dokonaną w chwili potwierdzenia tych okoliczności e-mailem zwrotnym przez Kupującego.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem, ma on prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towaru.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować  Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia który jest do pobrania ze strony sklepu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, wskazane w niniejszym § 7 Regulaminu, nie znajduje zastosowania do Zamówień dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

-Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

-Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w biurze handlowy Sprzedawcy.

-Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

-Kartą płatniczą w biurze handlowy Sprzedawcy.

-Płatności on-line 

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro"

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

-Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

3. Zamówienia złożone powyżej kwoty o wartości przekraczającej 10 000 zł. ( dziesięć tysięcy zł. ) wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia. 

4. Klient ma możliwość skorzystania z ważnego kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego sklep-audiohome.pl lub innego współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu. Kody rabatowe posiadają okres ważności podczas którego można z nich skorzystać. Po upływie daty ważności Kod przestaje być aktywny i nie ma możliwości skorzystania z niego.

5.  Kod rabatowy nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób płatności przelewem na konto Sprzedawcy, brak wpłaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją przez Kupującego z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do anulowania Zamówienia.

7. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie Zamówienia.

8. Do każdego Zamówienia, Sprzedawca wystawia paragon fiskalny za Zamówienie. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca zamiast paragonu fiskalnego, wystawia fakturę VAT, na podane przez Kupującego dane do faktury.

9. Faktura VAT do Zamówienia obejmująca dostarczane pozycje Zamówienia będzie wysyłana droga elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. 

§ 9 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 4. Koszt wybranej przez Kupującego formy Dostawy wskazany jest każdorazowo w podsumowaniu Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów dostawy zamieszczone są także na stronie Sklepu w zakładce „Czas i Koszty Dostawy”.
 5. Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze. Sklep nie realizuje dostawy w soboty, niedziele ani w dni, które zostały ustawowo uznane za wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Usługodawca nie realizuje dostaw kurierskich z terminem dostawy na sobotę, chyba że inaczej zostało ustalone z Klientem.
 7. Dostawca zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Kupującego.
 8. Kupujący, który złożył Zamówienie za pośrednictwem Konta może na bieżąco śledzić status swojego Zamówienia w ramach Konta.
 9. Zalecamy, aby w obecności kuriera dokonać oględzin stanu przesyłki i sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, braków lub innych niezgodności zalecamy nieodbieranie przesyłki, sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nie nosi śladów uszkodzenia proszę sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera.
 10. Wysyłka zakupionego Towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 3 – 14 dni, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.
 11. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności przy płatnościach on-line.
 12. W przypadku Towarów oznaczonych, jako „na zamówienie” czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji, oraz wpłaty zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia.

 

§ 10 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w zakładce KONTAKT.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania (w przypadku Towarów których producent nie ma w kraju swojego przedstawicielstwa nie później niż w ciągu 21 dni).
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Wzór dokumentu reklamacyjnego można pobrać ze strony sklepu, zakładka Zwroty i Reklamacje.
 4. Jeżeli sprzedany przedmiot ma wadę (jest niezgodny z umową) Klient może żądać naprawy (usunięcia wady) lub wymiany na nowy egzemplarz wolny od wad albo obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienia od umowy).
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na Towar wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 8. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę, Koszty przesłania Towaru do Kupującego w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją poniesie Sprzedawca. Kupującemu zostaną zwrócone koszty przesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy.
 9. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Kupującego. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieuznaniu reklamacji.
 10. Sprzedawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń innych niż wskazane powyżej.
 11. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu rozpatrzenia reklamacji konsument może:

- Złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej (postępowanie bezpłatne);

- Skorzystać z mediacji przed Inspekcją Handlową (postępowanie bezpłatne);

- Zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta (postępowanie bezpłatne);

§ 11 Rękojmia i Gwarancja

 1. Sklep Internetowy sklep-audiohome.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi zamówione produkty wolne od wad, tzn. zgodne z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu.
 2. Oferowane przez Sprzedawcę produkty objęte są rękojmią sprzedawcy lub dystrybutora, której warunki podane są w dołączonej karcie gwarancyjnej. O ile nie podano inaczej, standardowy okres rękojmi dla produktów oferowanych w Sklepie Internetowym www.sklep-audiohome.pl wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
 3. Niezależnie od rękojmi sprzedawcy niektóre produkty mogą być objęte dodatkowo gwarancją producenta, której szczegółowe warunki określa dokument gwarancji dołączony do danego produktu. 
 4. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi albo gwarancji. Należy wówczas złożyć reklamację stosownie do zapisów § 10 regulaminu.
 5. Dla części oferowanych produktów Klient ma możliwość nieodpłatnego przedłużenia okresu gwarancji do 3 (trzech) lat bądź 5 (pięciu) lat w zależności od marki, linii asortymentowej bądź konkretnego produktu. Informację o możliwościach przedłużenia gwarancji wynikają z oferty dystrybutorów.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udzielania dodatkowego okresu ochronnego stosownie do zmian oferowanych przez producentów lub dystrybutorów produktów.

§ 12 Promocje i Wyprzedaże

 1. Na stronach Sklepu Internetowego www.sklep-audiohome.pl  mogą zostać podane informacje o promocjach obniżających cenę Produktu – warunki określone każdorazowo na stronie właściwego towaru.
 2. Produkty oferowane w zakładce Wyprzedaże są produktami, których obniżona cena specjalna może wynikać z faktu, iż:

- Produkt może pochodzić ze starszej serii;

- Sklep lub Dystrybutor kończy sprzedaż tego produktu;

- Towar pochodzi z ekspozycji.

3. W przypadku, gdy Klient zamówił zestaw promocyjny, rezygnacja z jego zamówienia, może dotyczyć tylko całego zestawu promocyjnego.

4. Produkt z oferty sklepu internetowego https://sklep-audiohome.pl/ objęty promocją (oznaczony produkt PROMOCJA) oraz będące produkty w wyprzedaży ( Dostępność:WYPRZEDAŻ) nie podlega negocjacji cenowej.

 

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest właściciel sklepu internetowego ( zakładka kontakt )
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania znajdują się w Polityce Prywatności. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, o czym bliżej w Polityce Cookies
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 7. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 9. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 14 Newsletter

 1. Korzystając z usługi newsletter Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany adres e-mail.
 2. W przypadku wyrażenia zgody Klient będzie otrzymywać na podany adres e-mail newsletter Sklepu Internetowego sklep-audiohome.pl tj. wysyłane przez Usługodawcę, informacje handlowe w imieniu swoim i na zlecenie osób trzecich.
 3. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, samodzielnie klikając opcję „wypisz z newslettera” w stopce otrzymanego newslettera lub za pośrednictwem sklepu wysyłając maila na adres sklep.

§ 15 Postanowienia końcowe

 Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia go na stronie internetowej sklepu.

 1. Informacje produktowe prezentowane na stronach Sklepu Internetowego sklep-audiohome.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje produktowe odpowiadały aktualnemu stanowi faktycznemu oraz funkcjonalności wszystkich produktów. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów pisarskich w opisach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego sklep-audiohome.pl w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub przyjętymi zwyczajami w tym zakresie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym sklep-audiohome.pl, a w szczególności konieczności konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku jeśli nie naruszy to praw Klienta.
 5. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w świetle przepisów Kodeksu cywilnego oraz Sprzedawcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej, a gdy to nie będzie możliwe będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827),Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).
 7. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Kupującego w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

 

 

 

 

 

                

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl