images/rwd-custom.woff?gptqpz" crossorigin>
Producenci
Promocje
DALI SPEKTOR 6/ 1/ VOKAL - WALNUT
DALI SPEKTOR 6/ 1/ VOKAL - WALNUT
4 999,00 zł 4 499,00 zł
szt.
DALI SPEKTOR 6/ 1/ VOKAL - BLACK
DALI SPEKTOR 6/ 1/ VOKAL - BLACK
4 999,00 zł 4 499,00 zł
szt.
DALI SPEKTOR 6/ 1/ VOKAL - WHITE
DALI SPEKTOR 6/ 1/ VOKAL - WHITE
4 999,00 zł 4 499,00 zł
szt.
 DALI FAZON MICRO 5.1 BLACK
DALI FAZON MICRO 5.1 BLACK
7 999,00 zł 6 499,00 zł
komplet
 DALI FAZON MICRO 5.1 WHITE
DALI FAZON MICRO 5.1 WHITE
7 999,00 zł 6 499,00 zł
komplet
DALI OBERON 5/1/VOKAL WHITE
DALI OBERON 5/1/VOKAL WHITE
7 845,00 zł 6 999,00 zł
szt.
DALI OBERON 5/1/VOKAL BLACK
DALI OBERON 5/1/VOKAL BLACK
7 845,00 zł 6 999,00 zł
szt.
DALI OBERON 5/1/VOKAL AOK
DALI OBERON 5/1/VOKAL AOK
7 845,00 zł 6 999,00 zł
szt.
DALI OBERON 5/1/VOKAL DARK WALNUT
DALI OBERON 5/1/VOKAL DARK WALNUT
7 845,00 zł 6 999,00 zł
szt.
DALI FAZON SAT + E9F BLACK - zestaw kinowy 5.1
DALI FAZON SAT + E9F BLACK - zestaw kinowy 5.1
9 199,00 zł 7 999,00 zł
szt.
DALI SPEKTOR 6 WHITE
DALI SPEKTOR 6 WHITE
1 599,00 zł 1 499,00 zł
szt.
DALI SPEKTOR 6 BLACK
DALI SPEKTOR 6 BLACK
1 599,00 zł 1 499,00 zł
szt.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep-audiohome.pl

 

Na potrzeby Regulaminu i Polityki Prywatności posługujemy się kilkoma definicjami. Wszystkie definicje wskazane w Regulaminie, mają takie samo znaczenie w Polityce Prywatności nawet jeśli nie zostały w tych dokumentach zdefiniowane i wymienione.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep-audiohome.pl jest BM-STUDO Michał Bożęcki zarejestrowana pod adresem Piskórka ul. Główna 47 05-540 Zalesie Górne  z siedzibą biura handlowego przy ul. Puławskiej 392 02-845 Warszawa , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr NIP 123-096-96-56,nr REGON:142859270.

2.   Brak akceptacji przez Kupujących niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym m. in. składania zamówień.

3.   Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu.

 

§ 2 DEFINICJE

 

 1. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności Sklepu  www.sklep-audiohome.pl
 2. Regulamin – Regulamin Sklepu  www.sklep-audiohome.pl
 3. Sprzedawca – właściciel sklepu, który został wskazany w § 1 ust. 1, prowadzonego pod adresem  www.sklep-audiohome.pl
 4. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  internetowy, www.sklep-audiohome.pl
 5. Kupujący – osoba przystępująca do korzystania ze Sklepu będącą osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 3 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca oświadcza, iż podanie danych oznaczonych w Sklepie Internetowym www.sklep-audiohome.pl jako wymagane jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji Zamówienia Klienta.
 2. Sklep gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Kupujących wprowadzone w formularze, przekazane mailowo, poprzez komunikatory internetowe lub telefonicznie.
 3. Wszystkie dane osobowe Kupujących są gromadzone wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy w celu prowadzenia Sklepu. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133.97 poz. 883 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Sprzedawca zapewnia wszystkim Kupującym realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności udostępnia Kupującym: prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania zmiany, aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ww. ustawy.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail ze wskazanym powyżej żądaniem na adres sklep@audiohome.pl  lub pisma na adres biura handlowego Sprzedawcy.
 6. Komunikacja między urządzeniem Kupujących, a Sklepem podczas gromadzenia danych, jest zaszyfrowana protokołem  SSL. Ponadto bazy danych są dodatkowo zabezpieczone w sposób logiczny i fizyczny, tak aby zapewnić ich ochronę przed wglądem osób trzecich zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

§ 4 INFORMACJE O KUPUJĄCYCH

1.    Sklep pozyskuje informacje o Kupujących, a także o ich postępowaniu w Internecie poprzez:

- gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie wprowadzonych informacji w formularzach, poprzez korespondencję mailową, komunikatory internetowe lub rozmowy telefoniczne,

2. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu internetowego www.sklep-audiohome.pl dane Klienta mogą być również zbierane automatycznie przez pliki Cookies i w logach systemowych.

3.    Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego www.sklep-audiohome.pl. Pliki Cookies są danymi informatycznymi, szczególnie w postaci niewielkich plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych przez Klienta do łączenia i korzystania ze stron Sklepu internetowego www.sklep-audiohome.pl. Pliki te umożliwiają:

                - Dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego www.sklep-audiohome.pl do potrzeb Klientów;

 - Pozyskiwanie statystyk oglądalności podstron Sklepu internetowego www.sklep-audiohome.pl 

 - Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

4.    Dane osobowe przekazane przez formularze Sklepu, mailowo, poprzez komunikatory internetowe lub telefonicznie przez Kupujących, nie są udostępniane przez Sklep żadnym osobom trzecim, bez zgody Kupujących. Tylko uprzednia zgoda Kupujących, upoważnia Sklep do przekazywania informacji o Kliencie, innym osobom trzecim, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 i 6 Polityki Prywatności.

5. W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) pragniemy poinformować, że jako BM-STUDIO Michał Bożęcki  z siedzibą w Warszawie jesteśmy administratorem danych osobowych oraz przetwarzamy je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

W związku z powyższym, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Sposób przetwarzania Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany. Cele przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane w celu: a) zawarcia i realizacji zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji zleceń/ zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO b) marketingu bezpośredniego usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i realizacją zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) d) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Kategorie odbiorców danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii: a) świadczące usługi: - spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczania przesyłek - informatyczne - marketingowe, - płatnicze, finansowe, - księgowo- finansowe - audytorskie i kontrolne - prawne i windykacyjne d) ubezpieczyciele e) nabywcy wierzytelności f) biura informacji gospodarczej g) partnerzy biznesowi h) upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, ZUS, GUS). Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego, umowy/umów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczenia – przez okres 30 lat do momentu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego lub zakończenia umowy/umów b) w celu marketingu bezpośredniego – przez czas trwania relacji biznesowych i 5 lat po ich zakończeniu albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, c) w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego. Obowiązki informacyjne Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych osobowych na mocy artykułu 15 RODO, do sprostowania błędnych danych na mocy artykułu 16 RODO, do usunięcia danych na mocy artykułu 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania na mocy artykułu 18 RODO, do sprzeciwu wobec niestosownego przetwarzania danych na mocy artykułu 21 RODO oraz do przenoszenia danych na mocy artykułu 20 RODO. Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W momencie uzyskiwania danych osobowych poinformujemy osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów czy umowy oraz czy jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Poinformujemy także osobę, której dane dotyczą, czy jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje niepodania tych danych. Nie jest dokonywane żadne zautomatyzowane podejmowanie decyzji, włącznie z profilowaniem. Gdybyśmy chcieli użyć danych osobowych do celów innych niż te dane osobowe zostały zgromadzone, musimy udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o tym celu. Jeśli dane osobowe zostały uzyskane od innego podmiotu, a nie zgromadzone od osoby, której dane dotyczą, administrator, oprócz udzielenia powyższych informacji, poinformuje także osobę, której dane dotyczą, po uzyskaniu danych osobowych o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe oraz, jeśli ma to zastosowanie, czy pochodzą z publicznie dostępnych źródeł. Jeśli dane osobowe nie zostały zgromadzone osobiście od osoby, której dane dotyczą, administrator nie jest zobowiązany do informowania osoby, której dane dotyczą, jeśli osoba, której dane dotyczą, ma już te informacje, jeśli przekazanie takiej informacji jest niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernym wysiłkiem, jeśli uzyskanie lub ujawnienie wynika ściśle z przepisów obowiązujących administratora lub jeśli dane osobowe muszą pozostać w poufności w związku ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy zawodowej, w tym ustawowego zobowiązania do zachowania poufności.

6.   Wszystkie dane osobowe podane w formularzach, mailowo poprzez komunikatory internetowe lub telefonicznie, Sklep przetwarza tylko w celu wynikającym z funkcji tego formularza lub celu korespondencji mailowej lub telefonicznej.

7.     Dopuszcza się przekazanie danych osobowych udostępnionych Sprzedawcy przez Kupujących, podmiotom, które technicznie realizują niektóre usługi dla Sklepu, w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, innych Sklepów lub też innych podmiotów, z którymi Sprzedawca w tym zakresie współpracuje.

8.     Dane osobowe zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji zamówienia, w tym także celem pobrania od Kupujących zapłaty oraz dostarczenia Kupującemu  lub osobie przez niego wskazanej, zamówionego Towaru. W związku z powyższym dane osobowe Kupujących mogą w tym celu zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze (pośrednikowi transakcji) w celu obciążenia rachunku bankowego Kupujących. Ponadto dane osobowe Kupujących mogą zostać przekazane firmie kurierskiej  w celu dostarczenia zakupionego Towaru. Podmioty powyższe zobowiązane są do wykorzystania danych Kupujących tylko, aby zrealizować cel, dla którego zostały im te dane osobowe przekazane.

9.    Sklep wykorzystuje dane osobowe Kupujących do celów:

a) statystycznych, analizy efektywności stron Sklepu;

b) personalizacji i optymalizacji Sklepu;

c) obsługi osób kontaktujących się ze Sklepem oraz weryfikacji danych tych osób;

d) wysyłania przez Sklep na podane przez Kupujących adresy e-mail, informacji promocyjnych i handlowych oraz innych informacji, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Polityka Prywatności wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronie internetowej Sklepu.

2.     Postanowienia Polityki Prywatności należy interpretować w sposób zapewniający jej     zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl